Người đàn bà ám sát

   Từ cổ chí kim, phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẫn giữ vai trò quan trọng trong ngành điệp báo. Các cơ quan điệp báo quốc tế như CIA, MI, KGB, RU… thường có ban đặc biệt nữ giới. Gần đây, Smerch tỗ chức Phản gián bí mật của Komitei Gosurdarstvennoi Bezopasnosti Xô viết – tiếp tục chính sách mỹ nhân kế mozhnos của Sít ta Lin, đã lập ra một nữ ban ám sát. Bộ truyện sau đây của NTT thuật lại những hành động lạ lùng của nhóm hồ ly tinh ám sát trong Liêu trai Smerch.

……………………..
Dạng file: CHM

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 224 KB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tác Giả: Người Thứ 8

Downloads: [ Save taget as ]

Advertisements

, ,

%d bloggers like this: