Nghệ thuật lãnh đạo

Môi trường kinh doanh ngày nay không còn dễ dàng, dễ thay đổi, thách thức và nhanh chóng làm cho kết thúc khó đáp ứng. Có nhiều công ty, tổ chức vẫn có thể sống còn. Vì thế đứng yên một chỗ không còn là một lựa chọn lâu dài. Sống còn – đối với bạn và tổ chức của bạn – đòi hỏi tính nhanh nhạy, tính phù hợp và khả năng thích ứng với thay đổi. Nhưng chỉ sống còn là chưa đủ, chỉ có sự thách thức có ý nghĩa nhất đối mặt cả với bạn và cơ quan của bạn ngày nay là làm sao sống còn và cải thiện thành tích. Đấy là sự thách thức đối với thế kỷ 21 – một điều phải đáp ứng.

Làm được điều đó và làm tốt là nhu cầu, đòi hỏi một chủng loại khác nhau về nỗ lực và hoạt động. Thành công trong quản lý việc thực hiện sẽ chỉ đi theo khi mà việc bạn làm tiếp diễn hơn là “ngập ngừng”, như là những nỗ lực đặc biệt của “lực lượng đặc nhiệm” hay các dự án cần cả sự hoạt động đáng chúc mừng, từng giờ, từng ngày và trên cơ sở năng lực, nhiệt tình và tính sáng tạo của tất cả mọi nơi làm việc – hơn là chỉ có những ai quản lý và điều hành hoạt động những người khác.

Cuốn sách này nhằm mục tiêu cung cấp những gì bạn cần để làm điều đó, cải thiện sự thực hệin của bạn và cả công việc chung bạn quản lý. Nó sẽ cho bạn thông tin, kỹ năng, hiểu biết cần thiết để bắt đầu và duy trì quá trình quản lý thành công sự thực hiện. Nó được viết ra để giúp bạn – cho dù bối cảnh của bạn thế nào – để nghiên cứu, thấm thấu và sử dụng những ý niệm và công cụ của quá trình này. Một khi bạn đọc cuốn sách này bạn sẽ có:
– Sự hiểu biết rõ ràng về cái tại sao, cái gì, khi nào và như thế nào của quản lý thành công sự thực hiện.
– Đến được bộ dụng cụ và kỹ thuật mà sẽ tăng cường khả năng bạn để quản lý thành công sự thực hiện.
– Một cơ sở nhận thức vững chắc trên đó bạn xây dựng một cách tự tin quá trình quản lý sự thực hiện cho riêng bạn.

Hơn bao giờ hết nhu cầu lớn lao bây giờ về loại quản lý sự thực hiện thực sự hoạt động và đạt hiệu quả. Có được điều đó đùng đắn, làm điều đó bây giờ và giữ được điều đó chỉ có trong trò chơi thực sự – một trò chơi cần kỹ năng, tài năng và cuốn sách này.

…….
Dạng file: PRC

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 802 KB

Tác giả: Donald Clark

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

Advertisements

,

%d bloggers like this: