Sức mạnh của đòn bẩy

Cuốn sách này, Bí quyết về hưu sớm và giàu, giải thích cho các bạn vì sao
người giàu làm giàu nhanh chóng và về hưu sớm. Và làm thế nào bạn cũng được
như vậy. Để được như vậy, bạn phải sử dụng sức mạnh của đòn bẩy. Theo lý thuyết cơ học phổ thông, đòn bẩy làm công cụ giúp bạn nâng lên những vật nặng quá sức. Với việc làm giàu cũng vậy, người giàu sử dụng đòn bẩy để tiến lên nhanh hơn những người khác. Khi cơ hội kinh doanh đến, người giàu không đợi đến khi tiết kiệm đủ tiền để nắm bắt, mà họ sử dụng đòn bẩy để bắt lấy nó. Bạn cần phải àm như thế nào để sử dụng đòn bẩy là nội dung chính của cuốn sách này

…………………………………………

Dạng file: PRC

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 649 kb

Tác Giả:  Robert Kiyosaki

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

Advertisements
%d bloggers like this: