Tài trợ bằng nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu

Quyết định đầu tư chủ yếu để trả lời các câu hỏi sau: Đầu tư vào đâu, Cái gì? Đầu tư khi nào là thích hợp? Và quy mô đầu tư ra sao? Dễ dàng nhận ra rằng, quyết định đầu tư liên quan đến vế trái của bảng cân đối tài sản.

Một quyết định đầu tư đúng sẽ làm tăng giá trị thị trường của công ty và như thế sẽ gián tiếp làm tăng sự giàu có của các cổ đông. Một trong các tiêu chuẩn được dùng phổ biến hiện nay để xác định một quyết định đầu tư đúng là tiêu chuẩn NPV. Một dự án có NPV > 0 sẽ góp phần làm tăng giá trị thị trường của công ty và như thế sẽ gián tiếp làm tăng sự giàu có của các cổ đông..

…………………………………………….

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 593 KB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

Advertisements
%d bloggers like this: