Thơ tứ tuyệt của một số nhà thơ Trung Quốc

Đây là bản dịch các bài thơ thể bốn câu của một số nhà thơ Trung Quốc: Bạch Cư Dị, “Phật Thi” Vương Duy, Vương Bột, Mạnh Hạo Nhiên, Đỗ Mục… Có kèm theo tiểu sử sơ lược từng tác giả.

…………………………..

Dạng file:  PRC

Dạng nén: RAR

Dung lượng:  95  KB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Downloads: [ Save taget as ]

Advertisements

, ,

%d bloggers like this: