Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

Khái quát chung về giao tiếp. Cấu trúc của giao tiếp. Các phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp. Thương lượng. Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

………………………………

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 18.8 MB

Tác Giả:  NXB Hà Nội, 2005. – 215 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Downloads: [ Save taget as ]

Advertisements
%d bloggers like this: