Quản trị lực lượng bán hàng

Có rất nhiều loại hình bán qua nhân viên và vai trò của họ rất khác nhau tùy từng công ty. Chúng ta sẽ xem xét về các phần việc của bán hàng qua nhân viên và vai trò của lực lượng quảng bá trong kênh marketing đương đại. Cách đơn giản để nghĩ đến bản chất và vai trò của việc bán hàng là bán được hàng.

Dạng file:  PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng:  110 KB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh

Download: [ Click Here ]

Advertisements
%d bloggers like this: