Tự học Microsoft FrontPage

Ngày nay, Internet và đặc biệt là World Wide Web đã trở thành một dịch vụ thông tin gắn chặt với đời sống kinh tế – xã hội. Trong giáo dục, việc truy cập thông tin và tạo ra thông tin trở thành một công việc thường xuyên của thầy giao và học sinh. Ngoài các chương trình trong MS Office như Word, Excel, chương trình Frontpage cho phép mọi người dễ dàng tạo ra các tranh web sinh động đầy màu sắc, đồng thời chuyển tải các trang đó lên mạng Internet một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Tài liệu này được trích nguyên gốc từ tài liệu huấn luyện gốc của Microsoft

…………………………….

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng:  1.2 MB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Downloads: [ Save taget as ]

Advertisements
%d bloggers like this: