Bài giảng về đồ họa

Tài liệu hoàn toàn tiếng Việt gồm có:

 • 2D Viewing
 • 3D Introduction
 • Area Filling
 • Clipping
 • Computer Graphics Primitives
 • C Programming Help
 • Hidden Surface Removal
 • Illumination-Shading
 • Line Drawing
 • Projection
 • Transf 2D
 • Transf 3D
 • Viewing Transf

………………………….

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 4.5 MB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here]

Advertisements

,

%d bloggers like this: