Nghiệp vụ văn thư

Chương I: Những vấn đề chung về công tác văn thư
Chương II: Trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư trong cơ quan
Chương III: Tổ chức quản lý văn bản đi
Chương IV: Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến
Chương V: Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
Chương VI: Quản lý và sử dụng con dấu

…………………………….

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 1.4 MB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

Advertisements

%d bloggers like this: