Archive for category Tiếng Anh

136 Bài luận mẫu hay nhất

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng: 7.6 MB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt Đọc tiếp »

Advertisements

, ,

%(count) bình luận

Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Biên soạn:

Nguyễn Quỳnh Giao

Nguyễn Hồng Nga

……………………

Dạng file: PDF

Dạng nén: RAR

Dung lượng:  861 KB

Ngôn ngữ: Tiếng Việt Đọc tiếp »

, ,

%(count) bình luận

Phrasal verbs and idioms

Dạng file: PDF

Dạng nén: ZIP

Dung lượng: 4.7 MB

Đọc tiếp »

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ielts Speaking 1

Dạng file: PDF

Dạng nén: ZIP

Dung lượng: 427 KB

Đọc tiếp »

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TOEFL iBT- Những điều cần biết

Dạng file: PDF

Dạng nén: ZIP

Dung lượng:  831 KB

Đọc tiếp »

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tuyển tập thành ngữ- tục ngữ – ca dao Việt – Anh

Dạng file: PDF

Dạng nén: ZIP

Dung lượng:  3 MB

Đọc tiếp »

, ,

%(count) bình luận

Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ Kinh tế Thương mại Việt – Anh

Dạng file: PDF

Dạng nén: ZIP

Dung lượng: 7.5 MB

Đọc tiếp »

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?